Cuprins:

Prefaţă de Ruth Prince

1. Căsnicia este un legământ

Un scurt istoric al vieţii mele
Căsnicia este o taină
Standardul lui Isus pentru căsnicie
O funie împletită în trei

2. Natura legământului

Definiţia legământului
Legământul: baza unei relaţii
Legământul lui Dumnezeu cu Avram
Legământul este valabil numai prin moarte

3. Unirea dintre bărbat și femeie

Contribuţia soţiei
Contribuţia soţului
Unirea conduce la cunoaștere

4. Unirea cu Dumnezeu

Dumnezeu – Soţul poporului Său
Un singur duh cu Dumnezeu
Scopul vieţii este să-L cunoști pe Dumnezeu

5. Unirea cu poporul lui Dumnezeu

Legământul ne face un popor
Relaţii de legământ: verticale și orizontale
Numai moartea face ca legământul să fie valabil
Noul stil de viaţă: koinonia
Preţul pentru koinonia

6. Momentul deciziei

Dedicare faţă de Dumnezeu
Dedicare faţă de partenerul tău
Dedicare faţă de poporul lui Dumnezeu

Preț de referință: 10 lei

Format: A5, 82 pagini
Editura: Neemia, 2016 – ediţia a IV-a
ISBN: 978-973-8010-86-4
Titlu original: The Marriage Covenant

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.