Darurile de putere și revelație

Tălmăcirea și prorocia

Primește Duhul Sfânt