Descriere:

În bisericile contemporane există două extreme cu privire la prorocii: una respinge prorocia cu totul, iar alta o acceptă fără rezerve, fără a o supune unei analize atente. Această carte tratează diferențele dintre prorociile din Vechiul și din Noul Testament și stabilește 9 principii de bază pentru analizarea prin prisma Sfintei Scripturi a prorociilor din contextul actual al secolului XXI.

Cuprins:

1. Principiile prorociei noutestamentare
2. Nouă teste scripturale
3. Cum se aplică testele

Preț de referință: 13 lei

Format: A5, 46 pagini
Editura: Neemia, 2022 – ediţia I
ISBN: 978-606-9676-20-2
Titlu original: How to Judge Prophecy

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.