DESCRIERE:

Această carte nu este un studiu biblic cu privire la acest subiect, care să cuprindă fundamentul scriptural pentru experiența în sine, ci descrie mai degrabă scopul botezului cu Duhul Sfânt în viața creștinului și dă câteva lămuriri cu privire la termenii folosiți de Scriptură în descrierea botezului.
Puterea Duhului Sfânt este disponibilă tuturor creștinilor pentru a fi o mărturie vie în această lume.

CUPRINS:

1. Un studiu al prepoziţiilor
2. Natura experienţei
3. Avertismente
4. Scopul experienţei

Preț de referință: 13 lei

Format: A5, 43 pagini
Editura: Neemia, 2022 – ediţia a III-a
ISBN: 978-606-9676-17-2
Titlu original: Baptism in the Holy Spirit

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.