DESCRIERE:

Adevărata sfinţenie în Hristos înseamnă pace, libertate, putere şi bucurie dacă trăim în conformitate cu Duhul şi lepădăm greutatea spirituală şi emoţională care ne trag înapoi. Autorul explică viaţa trăită în sfinţenie, astfel încât să poţi reflecta natura şi caracterul lui Dumnezeu, să-ţi afli valoarea personală, să primeşti răspunsuri la rugăciuni, să birui teama şi condamnarea şi să fii echipat pentru a face fapte bune.

CUPRINS:

1. Ce este sfinţenia?
2. „Sfânt, sfânt, sfânt”
3. Sfinţenia în Scriptură
4. Dumnezeu cere sfinţenie
5. Trăsătura distinctivă a poporului lui Dumnezeu
6. Curăţirea de care avem nevoie
7. O revelare a sfinţeniei lui Dumnezeu
8. Disciplinare divină și viaţă din belșug
9. Frumuseţe spirituală
10. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu în ce privește sfinţenia
11. Ţara promisiunilor
12. șapte aspecte privind purtarea de grijă a Domnului în vederea sfinţirii
13. Cum lucrează sfinţenia în noi
14. Sângele și Cuvântul
15. Oglindirea
16. Credinţa și faptele: răspunsul nostru
17. Pași practici spre sfinţire
18. Secretul minunat
19. O jertfă vie
20. Modelarea vieţii tale

Preț de referință: 31 lei

Format: A5, 240 pagini
Editura: Neemia, 2020 – ediţia a II-a
ISBN: 978-606-7676-05-9
Titlu original: Set Apart for God

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.