Temelia credinței

Autoritatea și puterea Cuvântului lui Dumnezeu

Prin pocăință la credință

Credința și faptele

Botezul în apă

Botezul în Duhul Sfânt

Transmiterea puterii lui Dumnezeu

Învierea morților

Sfârșitul vremurilor

Judecata veșnică