Conţine următoarele cărţi:

1. SCHIMBUL DIVIN DE LA CRUCE

 

2. CUM SĂ TRECI DE LA BLESTEM LA BINECUVÂNTARE

(un rezumat al cărţii „Binecuvântare sau blestem”)

Partea I – Realitatea blestemelor și a binecuvântărilor
1. Cum mi-a schimbat Dumnezeu gândirea
2 . Cum acţionează blestemele și binecuvântările

Partea a II-a – Sursa blestemelor
3 . Dumnezeu, ca iniţiator al blestemelor
4 . Blesteme din partea persoanelor cu autoritate
5 . Blesteme autoimpuse și vorbire firească
6 . șapte indicii ale unui blestem

Partea a III-a – Cum să fii eliberat
7. Schimbul divin
8 . șapte pași către eliberare
9 . De la umbră la lumina soarelui

 

3. DUHUL SFÂNT ÎN TINE

1. Înainte de Cincizecime
2 . Duhul Sfânt în viaţa lui Isus
3 . Ce s-a întâmplat de Cincizecime
4 . Ajutorul nostru care locuiește în noi
5 . Revelaţie din Scriptură
6 . Trecând la un nivel supranatural
7. Ajutor în rugăciune
8 . Viaţă și sănătate pentru trupurile noastre
9 . Revărsarea iubirii divine
10. Cum să ne deschidem faţă de Duhul Sfânt

 

4. DUMNEZEU, SURSA VINDECĂRII

1. Ia conform instrucţiunilor
2 . Acordă o atenţie deosebită
3 . Pleacă-ţi urechea
4 . Să nu se depărteze de ochii tăi
5 . Păstrează-le în inima ta

 

5. RĂZBOIUL SPIRITUAL

Partea I – Natura războiului
1. Două împărăţii adverse
2 . Sediul central al diavolului
3 . Bătălia îngerilor
4 . Armele și câmpul de luptă
5 . Baza victoriei noastre

Partea a II-a – Armura noastră de apărare
6 . Toată armura lui Dumnezeu
7. Mijlocul încins cu adevărul
8 . Platoșa neprihănirii
9 . Picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii
10. Scutul credinţei
11. Coiful mântuirii
12. Sabia Duhului
13. Zona neprotejată

Partea a III-a – Armele de atac
14. Trecând la atac
15. Arma rugăciunii
16. Arma laudei
17. Arma predicării
18. Arma mărturiei

 

6. CURS BIBLIC PENTRU STUDIU INDIVIDUAL

1. Biblia: Cuvântul lui Dumnezeu
2 . Planul de mântuire al lui Dumnezeu (I)
3 . Planul de mântuire al lui Dumnezeu (II)
4 . Botezul în apă: Cum? Când? De ce?
5 . Duhul Sfânt
6 . Rezultatele botezului cu Duhul Sfânt
7. Închinare și rugăciune
8 . Planul lui Dumnezeu de vindecare a trupurilor noastre (I)
9 . Planul lui Dumnezeu de vindecare a trupurilor noastre (II)
10. Depunerea mărturiei personale și câștigarea sufletelor
11. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu
12. Planul special al lui Dumnezeu
13. Eșec și răscumpărare
14. Imaginea lui Isus Hristos (I)
15. Imaginea lui Isus Hristos (II)
16. Un Proroc ca Moise
17. A doua venire a lui Hristos
18. Semnele revenirii lui Hristos
19. Împărăţia lui Hristos instaurată pe pământ

Preț de referință: 34 lei

Format: A5, 536 pagini
Editura: Neemia, 2014 – ediţia I
ISBN: 978-973-8010-78-9
Titlu original: Life-Changing Spiritual Power

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.