Descriere:

La cruce, Hristos a îndurat tot răul care ţi se cuvenea și, în schimb, ţi-a pus la dispoziţie tot binele ce I se cuvenea. În această carte provocatoare și bogată în Scripturi, Derek Prince explorează cele nouă „schimburi divine” ale ispășirii.

Deoarece nu este suficient numai să cunoaștem doctrina despre ispășire, Derek Prince prezintă mijloacele prin care ea poate deveni în mod practic o realitate în experienţa noastră personală, și anume prin pocăinţă, credinţă și relaţia cu Duhul Sfânt.

În locul pedepsei, a rănilor, a morţii, a sărăciei, a rușinii și a respingerii, Hristos ne dă în dar iertarea, vindecarea, viaţa, belșugul, gloria și acceptarea. Autorul oferă baza biblică pentru cinci domenii de eliberare pe care Domnul Isus le pune la dispoziţia noastră prin cruce: eliberarea de sub influenţa veacului acestuia, de Lege, de sine, de fire și de lume.

Cuprins:

Secţiunea I – Crucea în centru

1. O jertfă atotsuficientă
2. Desăvârșiţi pentru totdeauna
3. Un schimb hotărât de Divinitate

Secţiunea II – Cele nouă schimburi

4. Iertare și vindecare
5. Neprihănire în locul păcatului
6. Viaţă în locul morţii
7. Binecuvântare în locul blestemului
8. Belșug în locul sărăciei
9. Glorie în locul rușinii
10. Acceptare în locul respingerii
11. Omul nou în locul omului vechi

Secţiunea III – Cinci aspecte ale eliberării

12. Eliberare de influenţa acestui veac
13. Eliberare de Lege și de sine
14. Eliberare de firea pământească
15. Eliberare de lume

Secţiunea IV – Cum ne putem însuși ceea ce Dumnezeu a asigurat pentru noi

16. De la actul juridic la experimentare
17. Ghid personal pentru o mântuire completă
18. Intrarea în posesia lucrurilor ce ne aparţin

MANUAL DE STUDIU

Prin întrebările utile şi provocatoare, manualul de la finalul cărții este recomandat atât pentru studiul personal, cât şi pentru studiul în grupuri mici.

Preț de referință: 40 lei

Format: A5, 344 pagini
Editura: Neemia, 2022 – ediţia a III-a
ISBN: 978-606-9676-14-1
Titlu original: Bought with Blood

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.