Cuprins:

Secţiunea I: Dumnezeu revelat în Numele Sale

Introducere: Unitate și pluralitate: Tată, Fiu și Duh Sfânt
1. Elohim
2. Iehova sau Yahweh
3. Cel ce poartă de grijă
4. Cel ce vindecă
5. Cel ce este Steagul nostru
6. Cel ce este Pacea noastră
7. Cel ce este Păstorul nostru
8. Cel ce este Neprihănirea noastră
9. Cel ce este aici

Secţiunea II: „Deghizările” lui Dumnezeu

Introducere: De ce folosește Dumnezeu „deghizări”?
10. Fiul tâmplarului
11. Copiii
12. Mesagerii lui Dumnezeu
13. Oamenii persecutaţi ai lui Dumnezeu

Secţiunea III: Revelaţia supremă a lui Dumnezeu: Isus Hristos

Introducere: Natura și scopurile lui Isus
14. Sfetnic Minunat
15. Prinţ al Păcii
16. Cuvântul lui Dumnezeu
17. Mielul lui Dumnezeu
18. Leul din seminţia lui Iuda
19. Mântuitor
20. Hristos sau Mesia
21. Alfa și Omega
22. Luceafărul strălucitor de dimineaţă
23. Împăratul împăraţilor și Domnul domnilor

Preț de referință: 23 lei

Format: A5, 208 pagini
Editura: Neemia, 2020 – ediţia a II-a
ISBN: 978-606-9676-09-7
Titlu original: Power in the Name

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.