Cuprins:

1. Ce este sfinţenia?
2. „Sfânt, sfânt, sfânt”
3. Sfinţenia în Scriptură
4. Dumnezeu cere sfinţenie
5. Trăsătura distinctivă a poporului lui Dumnezeu
6. Curăţirea de care avem nevoie
7. O revelare a sfinţeniei lui Dumnezeu
8. Disciplinare divină și viaţă din belșug
9. Frumuseţe spirituală
10. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu în ce privește sfinţenia
11. Ţara promisiunilor
12. șapte aspecte privind purtarea de grijă a Domnului în vederea sfinţirii
13. Cum lucrează sfinţenia în noi
14. Sângele și Cuvântul
15. Oglindirea
16. Credinţa și faptele: răspunsul nostru
17. Pași practici spre sfinţire
18. Secretul minunat
19. O jertfă vie
20. Modelarea vieţii tale

Preț de referință: 22 lei

Format: A5, 240 pagini
Editura: Neemia, ediţia I – 2014
ISBN: 978-973-8010-73-4
Titlu original: Set Apart for God

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.