Cuprins:

1. Chemarea înălţătoare
2. Ce este de fapt o chemare?
3. șapte pași spre a-ţi găsi locul
4. Darurile: uneltele de care ai nevoie
5. Darurile de slujire
6. Cel mai mare obstacol în calea împlinirii chemării tale
7. Dușmanul din interiorul Bisericii
8. Cel ce te călăuzește
9. „Eul” tău trebuie să colaboreze
10. Noul sine: încotro te îndrepţi
11. Definitivarea chemării
12. Nădejdea chemării tale
13. O Împărăţie de preoţi

Preț de referință: 19 lei

Format: A5, 204 pagini
Editura: Neemia, ediţia I – 2014
ISBN: 978-973-8010-75-8
Titlu original: Called to Conquer

Cartea poate fi cumpărată la marile librării creștine din țară.